Atupele Says Malata Subsidy on right track

Minister of Lands and Housing Atupele Muluzi has said government officials will soon visit Dedza east to ask traditional leaders if indeed they do not need the subsidised malata and cement programme following MP Juliana Lunguzi’s request for its suspension.…

Tourism Membership AssociationFormed in Malawi

One of the leading marketing firms in the country, Wills Marketing Consultants has formed players in the hotels and tourism sector to join its membership as one way to boost the industry, Maravi Express has learnt. This was said by…

December 12 FAM Polls: Yabwanya, Others Cleared to Contest

walter

The Final list for the contestants of the Football Association of Malawi (FAM) elections scheduled for December 12 has finally been released by the association’s appeals committee. This development follows some differences which erupted after the initial list saw a…

Odyetsa Anthu Kanyenya wa Galu Awona Zakuda

Zina ukamva kamba anga mwala.Mkulu wina yemwe akumuganizila kuti wakhala akugulitsa kanyenya wa galu ku Mbayani mumzindawa Blantyre. akutiwaonambwadzapameneanthuanamufafanthaatamupezaakusendagalumadzulokumtsinje. MalingandinkuluwinayemweamakhalakumenekoanafotokozeraMaravi Express kutinkhaniyiinaphulikapameneanthuenaomweakhalaakugulakanyenyam’mabalaosiyanasiyanakumenekoakhalaakudabwakambakamachitidweake a bizineziomwekwaiwoanali a chilendokambakosiyanandiankhalakale pa bizineziyakanyenyaujaamatibayabaya. Anthuambiriomweamamwamowakumenekoakhalaakutafunakanyenyawamkuluyokomatsikulinam’modzimwaiwoanadabwapoonakutinyamayomwenkuluyoamagulitsapanalibemutundipoanafotokozeraanzake. Apaiwoanapanganamapulaniomalondankuluyoakamapitakwawondipotsikulinaawirimwaanthuokumwamowa pa balainaanapezelerankuluyoalijijiri-jijirikusendanyamakumtsinjendipoatayan’ganabwinoanawonakutipambalipanalimutuwagalu. Ataonakutizinthuzathinamkuluyoanaliyatsaliwirokuthawakomasanapitepatalindipoanathuanamugwiranayambakumufafantha. Kenakaanthuwoakutianayitanaanthu a chitetezoomweanagwirankuluyondipopamenetimatsindikizankhaniyinkutisidzikudziwikakutizamutherabwanji.Maidyaidyawaanthunikumaonesetsa.

The Cost Of Reforms: Teveta In Perspective By SAMUEL SAMSON

By Samuel Samson   In line with President Peter Mutharika’s demand for reforms, the vice president Saulos Chilima recently challenged human resource managers at a symposium in Mangochi to ensure that their organisations adapt to change. During his presentation, Dr…

Kaliati Says Chasing Out of Street Kids and Beggars Exercise Becoming a Success

In a bid to ensure that the major cities are clean, the Government of the Republic of Malawi lately started chasing away street kids and beggars in Lilongwe and Zomba, it has been learnt. According to the local media reports,…